هدف از ایجاد سایت ispha جمع آوری تمامی مراکز معتبر سرویس دهنده اینترنت به صورت یک مرجع کامل جهت ارایه به مصرف کنندگان و آگاهی از نوع خدمات و تعرفه ها می‌باشد.