پایگاه اطلاع رسانی ایران طبیب با تلاش شرکت پارس طبیب هوشمند به منظور ایجاد سهولت در دستیابی به اطلاعات جامع خدمات پزشکی اعم از پزشکان در رشته های مختلف علوم پزشکی ، بیمارستانها و مراکز درمانی ، مراکز تشخیصی (آزمایشگاهها، مراکز تصویر برداری، دانسیتومتری و ... ) طراحی و به کاربران گرامی عرضه گردیده است.