شرکت ایران مانیتور با متمرکز نمودن کلیه فعالیتهای خود در امور سخت افزاری به ویژه مانیتور ، وبه اجرا رساندن پروژههای قابل توجه ای در همان سالهای نخست ، همچون بهینه سازی انواع مانیتورها ، طراحی و ساخت مانیتورهای MVGA در تهران آغاز به کار نموده است.فروش و تعمیر مانیتور، طراحی و ساخت سخت افزار از جمله کارهای این شرکت می باشد.