این سایت متعلق به مرکز اطلاع رسانی پزشکی آمریکا است که اطلاعات جامعی را در زمینه های مختلف پزشکی در اختیارتان قرار می‌دهد.