شرکت هلیج فیلم فعالیت خود را از سال ۱۹۹۳ آغاز کرده است. فعالیت این شرکت تهیه فیلمهای کوتاه، فیلمهای مستند و انیمیشن است.