این سایت به معرفی فدراسیون و فعالیتهای آن، مسابقات، باشگاهها، بازیکنان، آرشیو تصاویر، تقویم ورزشی، دوره های آموزشی، سمینار می پردازد.