این سایت مختص به یک مرکز ورزشی در نیویورک می‌باشد که به اشاعه و گسترش ورزش بوکس به شکل حرفه‌ای می‌پردازد. این مرکز با طراحی سایت‌های اینترنتی مربوطه ، معرفی ورزش بوکس از طریق رسانه‌های گروهی و شبکه‌های ورزشی به تشویق علاقه‌مندان به این رشته ورزشی مبادرت می‌نماید. هم‌چنین این سایت با نمایش و معرفی مکان‌ها به برطرف‌کردن کمبودها و نواقص آن می‌پردازد.