این سایت به معرفی دیگشنری babylon که یک دیگشنری کامل و کاربردی است می‌پردازد.