مرکز اطلاع رسانی مرغداران ایران در تیر ماه سال 1381 در پی تلاش چند ساله دست اندر کاران آن در زمینه تهیه ، جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات جامع مرغداران ایران تاسیس و سایت حاضر در اول شهریور ماه همان سال مقارن با زادروز ابوعلی سینا، افتتاح شد.