استان قم مساحتی در حدود 14631 کیلومتر مربع را به خود اختصاص داده و در جنوب شهر تهران و در منطقه ای پست واقع شده است. قم به عنوان مرکز استان در 135 کیلومتری تهران قرار گرفته است. حرم مطهر حضرت معصومه(س) خواهر امام رضا (ع) در این شهر واقع شده است. جمعیت این شهر در سال 1373 حدود 830000 نفر برآورد شده که %16/91 آن را جمعیت شهری و %82/8 آنرا جمعیت روستایی تشکیل میدهد و بقیه نیز به عنوان مسافر و زائر تخمین زده شده اند.