این رستوران به معرفی رستوران، منوهای فارسی و انگلیسی،فضای رستوران، خدمات و غیره می‌پردازد.