این سایت به معرفی مؤسسه حقوق كار انگلستان (IER) می‌پردازد.