این سایت به معرفی كنفدراسیون جهانی كار بلژیک (WCL) می‌پردازد.