این سایت به معرفی مؤسسه كارآفرینی و خلاقیت آمریكا (IEI) می‌پردازد.