سایت به زبانهای انگلیسی و اسپانیایی می باشد و شامل بخشهای اخبار ، معرفی تیم ، مسابقات ، گالری عکس و ... می باشد .