این‌سایت نیز مربوط به شرکت سهامی فرش ایران است.در این سایت شما می‌توانید اطلاعات بسیار مفید و ارزنده‌ای از صنعت فرش در ایران به‌دست‌آورید وانواع فرش‌های ایرانی را در گالری فرش موجود در سایت مشاهده نمایید.هم‌چنین دایره‌المعارفی از فرش‌های ایرانی در این سایت موجود است و شما امکان سفارش ویا در خواست خرید توسط سایت را خواهید داشت.در هر مجموعه از این سایت‌ در خصوص مراکز اصلی و شهر های مختلف ایران که بافت فرش در آن به‌صورت حرفه ای صورت می‌گیرد ، توضیحاتی ارائه شده ونسبت به انواع فرش ، بافت آن ومواد مصرفی درآنها در مناطق مختلف ، مسائلی مطرح گردیده است.این سایت شما را با مجموعه‌ی کتاب وانتشاراتی در زمینه‌ی فرش ایران ولینک‌های مرتبط در این خصوص نیز آشنا می‌سازد.