اخبار موسیقی ایران ، بیوگرافی اساتید موسیقی ایران ، نوتاسیون ، تصاویر موسیقی دانان ایران ، مرکز خرید و فروش ، موسیقی فیلم ، بخش آموزشی ، مجلات موسیقی ، گفت و گو با اساتید موسیقی ، موسیقی دانان جوان ، موسیقی در شهرهای ایران ، موسیقی ایران در سایر کشورها ، سازندگان ساز ، آهنگسازان ، سرگرمی ، اتنوموزیکولوژی و... در این سایت وجود دارد.