این سایت مختص به مرکزی می باشد که از گروهی دانشجو و استاد تشکیل شده است. این دانشجویان درس‌های مانند: ریاضیات ، علوم و تکنولوژی ارتباطات را به دانش‌آموزان مدارس محلی تدریس می‌کنند و دانش‌آموزان مدارس با کمک این دانشجویان تمایل بیشتر به یادگیری علوم مختلف پیدا می‌کنند. این افراد می‌توانند دانش‌آموزان کلاس‌ها را به گروه‌های کوچک تقسیم کرده و پروژه‌های علمی مختصری را با آنها کار کنند. هر ساله حدود ۷۰ داوطلب به ۳۰ مدرسه‌ی محلی اعزام می‌شوند و به دانش‌آموزان کمک می‌نمایند. این سایت شما را با حمایت‌کنندگان این گروه و تحقیقات این مرکز آشنا می‌کند.