سینما فرهنگ در تهران خیابان شریعتی بالاتر از تقاطع دولت واقع شده است.