سینما عصر جدید در تهران خیابان طالقانی نبش وصال شیرازی واقع شده است.