اگر می‌خواهید اطلاعاتی درباره‌ی کشور اندونزی به‌دست آورید و با شهرهای مختلف آن آشنا شوید سایت مناسبی را انتخاب کرده‌اید. در این سایت تاریخچه‌ی این کشور شرح داده شده است و شما را با موقعیت سیاسی و اقتصادی آن آشنا می‌کند. کشور اندونزی از لحاظ جغرافیایی به ۴ قسمت تقسیم شده است و شامل ۲۷ شهر می‌باشد. از خصوصیات و ویژگی‌های جغرافیایی این کشور در این سایت سخن به میان آمده است و علاقه‌مندان می‌توانند اطلاعاتی درباره‌ی شرایط آب و هوایی ، مذهب ، زبان ملی ، فرهنگ ، اقتصاد و رفاه اجتماعی مردم این کشور کسب نمایند.