این سایت اطلاعاتی در باره‌ طراحی‌های آماری در اختیار شما می‌گذارد. این مرکز در سال ۱۹۸۳ پایه گذاری شده است و هدف آن استفاده از طراحی‌های آزمایشگاهی است تا بتواند کیفیت تحقیقات را بهبود بخشد. این مرکز برنامه‌های آموزشی را نیز در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دهد. از طریق این برنامه‌های آموزشی می‌توانید با استراتژی‌های بهینه سازی ، طراحی‌های آزمایشگاهی و آنالیز اطلاعات آماری آشنا شوید. این مرکز دارای نرم‌افزارهایی در زمینه بهینه‌سازی می‌باشد که شما می‌توانید آنها را خریداری کنید.