سامانه ارتباطات مردمی شهرداری تهران با هدف ساماندهی به امر دریافت نظرات، انتقادات و پیشنهادات شهروندان تهرانی طراحی و پیاده‌سازی شده است. این سامانه در حال حاضر به دو صورت تلفنی(از طریق شماره تلفن 137) و الكترونیك فعال می‌باشد.