این سایت دربرگیرنده اطلاعات بیش از ۵۰۰۰ شرکت ایرانی به همراه معرفی محصولات آنها می باشد.