این سایت مقدمه‌ای از جبر commutative را برای شما بیان می‌کند و کتابی را معرفی می‌نماید که جبر commulatiue را به شیوه‌های جدید‌ی برای شما تشریح می‌کند. در این کتاب توضیحاتی در باره ابعاد ، رادیکال‌ها ، تابع Hilbert ، جبر Homological و ... در اختیار شما قرار می‌دهد. نرم‌افزار‌های جدیدی که در این مرکز موجود می‌باشند به‌راحتی قابل دسترسی هستند. شما می‌توانید از پروژه‌هایی که توسط این شرکت انجام می‌شود اطلاعاتی به دست آورید و از این طریق به سایر سایتها متصل شوید.