این سایت به معرفی ورزش شمشیر‌بازی می‌پردازد و تاریخچه‌ی کاملی از این ورزش را در اختیار کاربران قرار می‌دهد. شمشیربازی باستانی یک هنر جنگی در مغرب زمین شناخته شده است که این سایت مبحث کاربرد عملی شمشیر و نحوه‌ی استفاده از آن در آمادگی‌های دفاعی و مبارز‌ه‌های فردی را عنوان می‌نماید. این‌گونه از شمشیربازی با نوع مدرن آن که امروزه در سراسر دنیا ورزشکارانی به آموزش آن مشغول هستند ، متفاوت می‌باشد. کسانی که به این نوع ورزش روی می‌آورند ، شمشیربازی را به شکل کاربردی آن در قرن ۱۹ می‌آموزند ، چرا که طی این دهه از این ورزش به عنوان هنر و علمی یاد می‌شد که به افراد قدرت جنگ تن‌به‌تن و مبارزه و آمادگی دفاعی می‌بخشید. پوشش این ورزشکاران عبارتند از : دستکش ، ژاکت و ماسک‌های دفاعی و تاکید‌آنها بر روی کنترل حرکات افراد می‌باشد.