شرکت بیمه دانا در کلیه رشته‌های بیمه‌ای فعال است و خدمات‌خود را از طریق مرکز و 5 شعبه و 134 نمایندگی در تهران و 33 شعبه و227 نمایندگی در شهرستانها ارائه می‌نماید.خدماتی که در بیمه دانا ارائه می‌شود: <br /> ۱ـ بیمه‌های اشخاص. <br /> ۲ـ بیمه های اموال. <br /> ۳ـ بیمه های مسئولیت.