این سایت یک زبان محیط کامپیوتر به نام R را برای محاسبات آماری و کشیدن گراف به شما معرفی می‌کند و محیط R شما را قادر می‌سازد تا بتوانید مدل سازی‌های خطی و غیرخطی ، تست‌های کلاسیک آماری ، آنالیز سری‌های زمانی و طبقه‌بندی اطلاعات را به راحتی انجام دهید و با پروژه‌های انجام گرفته در محیط R و سایر پروژه‌ها آشنا شوید شما می‌توانید کتابها و مقالات چاپ شده در این زمینه را تهیه کنید. این سایت نرم افزارهای مختلفی را در اختیار شما قرار می‌دهد که می‌توانید آنها را download کنید.