این سایت در زمینه‌های آماری را مشاوره و راهنمایی خواهد کرد. این افراد در زمینه‌ی آنالیز اطلاعات ، نمونه‌برداری ، آنالیزهای و گراسیون و تخمین خطا می‌توانند از مشاوره‌های این مرکز بهره‌مند گردند. این سایت به معرفی شرکت‌ها و مراجعین به این شرکت می‌پردازد. خدمات و سرویس‌دهی‌های این شرکت در این سایت معرفی شده‌اند. هم‌چنین کاربران می‌توانند با مدیر این سایت ارتباط برقرار کنند و نظریات خود را ارسال نمایند.