اکنون بیش از 2 سال است که پایگاه اینترنتی گزینه دو راه اندازی شده است. این پایگاه دارای بخش های مختلفی است. از جمله بخش های فعال این پایگاه اخبار مربوط به آزمون های سراسری ، اطلاع رسانی پیرامون برنامه های گزینه دو و مطالب مربوط به آن، معرفی رشته های تحصیلی دانشگاهی و معرفی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی می باشد.