شرکت تولیددارو در سال 1332 توسط شرکت سرمایه گزاری البرز در تهران تاسیس گردید.<br /> در آغاز کار، محصولات اصلی آن تنها شامل فرآورده های داروئی، بهداشتی و آرایشی بود.<br /> در سال 1364، پروژه تولید آئروسل ها در شهرستان تاکستان بنیان گذاری شد که در سال 1375 رسما فعالیت خود را آغاز نمود. در سال 1369، بخش&quot;glass lined pilot plant&quot; برای تولید نیمه صنعتی مواد اولیه تاسیس گردید.