این سایت درباره‌ی محاسبات کوانتومی توضیحاتی به شما ارائه می‌دهد. با استفاده از این سایت به آرشیو اطلاعات گروه T۶-CIC۳ دسترسی پیدا می‌کنید. این سایت به معرفی آزمایشات و طرح هایی که در مرکز Los Alamos انجام می‌شود آشنا می‌سازد. توضیحاتی درباره‌ی پیشرفت‌هایی که در زمینه‌ی چسبندگی کوانتوم‌ها صورت گرفته است ، در این سایت به‌چشم می‌خورد و این سایت مبحث Quantum Teleporlalion را بر شما معرفی می‌نماید.