پایگاه اطلاع رسانی سلامتیران، در روز اول شهریور سال 1382 به مناسبت زادروز حكیم ابن‌سینای بزرگ و روز پزشك طی مراسمی در تهران و به دست وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده ‌است.<br /> <br /> سلامتیران، پایگاه اطلاع رسانی روزآمدی است كه به ارائه اطلاعات و دانش درباره ابعاد مختلف جسمی، روانی، اجتماعی و روحی سلامت به منظور توانمندسازی عموم مردم برای حفظ و ارتقای سلامت فرد، خانواده و جامعه، کاهش خطرات تهدید کننده سلامت، آموزش و راهنمایی بیماران و عموم مردم در هنگام بروز فوریتهای پزشکی، معرفی ارائه کنندگان خدمات پزشکی، ارتقای شیوه سالم زندگی، ارتقای سطح مشارکت افراد در تصمیم گیری‌های مربوط به امور سلامت از طریق آگاه سازی بیشتر آنان و کوشش در جهت تبدیل فرد به سطح اول مراقبت در ارتباط با سلامت خود، خانواده و جامعه می‌پردازد.