مرکز موسیقی بتهوون در راستای اهداف خود که همانا پیشرفت و توسعه موسیقی در حد استاندارد و همگام شدن با اطلاع رسانی جهانی است ، اقدام به برپایی سایت اینترنتی نموده است تا بتواند خبررسانی و تسهیل استفاده از خدمات ارائه شده را برای دوستداران و علاقه مندان موسیقی و همچنین یاری و کمک به دستندرکاران موسیقی کشور از آهنگسازان و نوازندگان گرفته تا کارشناسان ، تهیه کنندگان ، موسسات فرهنگی هنری ، نشریات موسیقی ، آموزشگاهها و توزیع کنندگان را به نحو احسن فراهم آورد .