دفـتر مـدیـریـت طـرح توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات » به منظور نظارت بر حسن اجرای پروژه های فوق الذکر در آذر ماه ١٣٨١ تاسیس و کار خود را رسماً آغاز نمود . <br /> در این سایت اطلاعاتی راجع به ماموریتهای این دفتر و همچنین پروژه های مختلف اجرا شده و یا در حال اجرای وزارت آموزش و پرورش در زمینه ICT در اختیار بازدیدکنندگان قرار خواهد گرفت.