این سایت در باره تئوری احتمال توضیحاتی ارائه می‌دهد و شما را با استراتژی kelly آشنا می‌کند. شما می‌توانید جنبه‌های مختلف این تئوری را ملاحظه کنید و اطلاعاتی راجع به وقایع پریودیک ، مثلث پاسکال و ... به دست آورید. از طریق این سایت می‌توانید با بازی‌های عادلانه و غیر عادلانه نیز آشنا شوید. این سایت شما را به سایر سایت‌های مرتبط به احتمال متصل می‌کند.