با توجه به متون تاریخی و با در نظر گرفتن موقعیت جغرافیایی امروز می‌توان گفت سرزمین رویان قدیم در بخش شمالی درخاک مازندران با توجه به نوشته میرظهیرالدین مرعشی شامل شهرستان های (رودسر که هم اکنون جزء‌استان گیلان است) ، رامسر ، تنکابن ، چالوس و نوشهر فعلی بود و در طول تاریخ زمانی که با خاک رستمدار بوده شهرستان های نور ومحمودآباد (چنانچه حد شرقی آن را رود هراز بدانیم ) را هم شامل می شده است .