این سایت به بیان اهداف و وظایف این سازمان می پردازد و پایگاههای انتقال خون در ایران را معرفی می کند .و اطلاعاتی را در مورد اهدای خون بیان می کند.