از طریق این سایت می‌توانید با دیوارچین و آثار باستانی این کشور تاریخی آشنا شوید. این سایت درباره‌ی فرهنگ و آداب و رسوم مردم چین توضیحاتی در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دهد. دیوار چین یکی از بناهای تاریخی عظیم می‌باشد. طول این دیوار حدود ۶۷۰۰ کیلومتر است و از کره‌ی ماه قابل مشاهده می‌باشد. در سال ۱۹۸۷ سازمان ملی یونسکو ، دیوار چین را یکی از بناهای تاریخی بزرگ جهان معرفی کرد. این سایت شما را با چگونگی ساخته‌شدن این دیوار آشنا می‌کند و عکس‌های مختلف این دیوار را به علاقه‌مندان نشان می‌دهد. از طریق این سایت می‌توانید با سایر مناطق دیدنی کشور چین آشنا شوید.