این سایت به معرفی کتاب جالبی در زمینه‌ی آنالیز اطلاعات می‌پردازد که این کتاب حاوی مطالبی درباره‌ی آمار ، محاسبات ، آنالیز و سایر مطالب مرتبط با این موضوعات می‌باشد. این تابع منبع اطلاعاتی مناسبی برای آمار شناسان ،مهندسین و دانشمندان به شمار می‌آید. از طریق این سایت می‌توانید به الگوریتم‌های آماری و آرشیوهای ریاضی دست پیدا کنید و این سایت کتاب‌های الکترونیکی جالبی نیز در زمینه‌ی آمار در اختیار شما می‌گذارد.