فصلنامه حسابرس، در صف مقدم نشریاتی که برای حسابداران منتشر می‌شود، وظیفه اطلاع‌رسانی در دامنه گسترده‌ای از مباحث مورد علاقه حسابداران و حسابرسان- از موضوعات فنی تا مطالب عمومی تجاری- را به‌عهده دارد. فصلنامه حسابرس نشریه‌ای مستقل است و منافع و علاقه‌های کل جامعه حسابداری کشور را دنبال می‌کند.