این سایت مربوط به شرکت Originlab می‌باشد که حاوی برنامه‌های آموزشی در زمینه‌ی ریاضیات است. این شرکت نرم‌افزارهای پیشرفته‌ای را برای ترسیم داده‌های علمی و آنالیز داده‌ها در اختیار شما قرار می‌دهد و نیاز علمی دانشمندان ، مهندسین کاربران علمی و صنعتی را برطرف می‌کند. در طرفی استفاده از این نرم‌افزار‌ها بسیار ساده می‌باشد.