با ورود به دنیای الکترونیک مرکز فناوری اطلاعات ایران سرویس های خود را در زمینه تجارت الکترونیک و پیاده سازی سایتهای پیشرفته اینترنتی و فروشگاههای الکترونیکی در شهریور سال 81 آغاز نمود و با ارائه سرویسهای برتر در زمینه تجارت الکترونیک همواره پیشرو در این زمینه بوده است.