تجارت الکترونیک واسطه با امکان مرور نیازمندیهای صبح روزنامه همشهری، فروشگاه اینترنتی و حراجی اینترنتی، نیازمندی ها در خدمت رسانی به فعالان الکترونیک آماده است.