ماکسیم تولید کننده لباسهای مردانه و زنانه نظیر کت و شلوار، لباس های مجلسی زنانه است.