گروه پوشاک ایکات تولید کننده کت و شلوار و انواع لباس مردانه است.