ایران مرینوس طراح و تولید کننده پارچه های فاستونی است.