این سایت به ارائه‌ی اطلاعاتی مفید به ورزشکاران در رشته دوچرخه‌سواری می‌پردازد. و برنامه‌های ارزنده‌ای را برای حفظ امنیت دوچرخه‌سواران معرفی می‌نماید. در این سایت مسائل امنیتی و تجهیزاتی برای رفاه و حفظ مصونیت افراد در حین دوچرخه‌رانی از قبیل استفاده از کلاه ایمنی بیان می‌گردد. استفاده از کلاه ایمنی خطر را تا ۸۵ درصد برای دوچرخه‌سواران کاهش می‌دهد.