این سایت کتابخانه‌ای برای اجرای محاسبات مربوط به جبر خطی محسوب می‌شود. و حاوی روش‌های متعددی برای حل و آنالیز معادلات جبر خطی ، مسائل خطی ، حداقل مربعات و مسائل ماتریسی می‌باشد. این سایت روش نصب و راه‌اندازی نرم‌افزار بسیار مفید CAPACK۳ را به شما می‌آموزد که چگونه نرم افزار LAPACK۳ را که در این زمینه بسیار مفید است نصب و راه‌اندازی کنید. شما با مراجعه به این سایت می‌توانید درباره‌ی نرم‌افزار LAPACK۳ اطلاعات بیشتری به دست آورید و چگونگی استفاده از آن را یاد بگیرید. این نرم افزار کمک شایانی در زمینه‌ی ریاضیات به شما ارائه می‌کند.