موسسه انتشارات امیرکبیر در 12/8/1328 هجری شمسی با خرید سرقفلی اولین فروشگاه خود در خیابان ناصر خسرو تهران شروع به کار نمود و در تاریخ 17/4/1364 هجری شمسی بنام « موسسه عام المنفعه غیر انتفاعی انتشارات امیر کبیر » به ثبت رسید و از سال 1385 هجری شمسی با مدیریت جدید آقای احمد نثاری در راه توسعه و افزایش کیفیت تولیدات خود گامهای جدید و موثری برداشته است .<br /> این موسسه با در اختیار داشتن 8 مارک تجاری « امیرکبیر- جیبی (فرانکلین)- سیمرغ - شکوفه - کتابهای طلائی - پرستو - چاپ و نشر بین الملل و ندا » و فروشگاههای متعدد در سطح کشور و همچنین موقعیت مکانی و استراتژیک دفتر مرکزی و چاپخانه و عامل انحصاری فروش خود ( بترتیب در میدان استقلال بهارستان و انقلاب ) توانسته است سهم عمده ای از بازار چاپ و انتشار و پخش کتاب را در ایران نصیب خود کند .